Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez GSSE w Warszawie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

l.p.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

1.

Rejestr zakładów, o których mowa w art. 61 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (rejestr zakładów, które: 1) produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, 2) wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową
kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
3) produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego,
o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6, 4) działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem)

ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 62 ust. 1 pkt 1

2.

Rejestr chorób zawodowych

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1379), § 4 ust. 2

3.

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

rozporządzenie PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

4.

Rejestr skarg i wniosków

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), art. 254

5.

 Rejestr zbiorów danych (jawny)

rozporządzenie PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

6.

 Ewidencja zasobu archiwum zakładowego

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), art. 34 ust. 1

7.

Rejestr wypadków przy pracy

 

8.

Rejestr wypadków w drodze do i z pracy

 

9.

Rejestr odwołań i zażaleń

 

10.

Rejestr interwencji

 

11.

Rejestry wewnętrzne

 

 

Sanepidgsse1

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GSSE w Warszawie
Data utworzenia:2018-04-25
Data publikacji:2018-04-25
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Kowalczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Bober
Liczba odwiedzin:886