Ogłoszenie o przeznaczonych do przekazania składnikach majątku ruchomego GSSE w Warszawie (uwaga - ogłoszenie nieaktualne)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 listopada 2018

GSSE.OEA.233.14.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                          Warszawa, dnia 26.11.2018 r.

Ogłoszenie o przeznaczonych do przekazania składnikach majątku ruchomego GSSE w Warszawie

Graniczna Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) informuje, że posiada  zbędne i zużyte składniki  majątku  ruchomego, które nie będą wykorzystywane w realizacji naszych zadań statutowych.

Składniki mogą zostać nieodpłatnie przekazane lub darowane w zależności od rodzaju wnioskodawcy.

Jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane nieodpłatnym przejęciem majątku proszone są o złożenie stosownego  wniosku.

Jednostki organizacyjne, nie będące państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacje i organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, mogą wystąpić z wnioskiem o przekazanie zbędnych składników majątku w drodze darowizny  z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych. 

Zastrzegamy, że w  pierwszej kolejności uwzględnione będą potrzeby innych jednostek budżetowych samorządu terytorialnego z zastrzeżeniem  pierwszeństwa dla resortu zdrowia.

Zainteresowanych prosimy o składanie  wniosków na podany niżej adres:

Graniczna Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie

ul. Komitetu Obrony Robotników 49; 02-146 Warszawa

Tel.: 22 650 25 33; faks.: 22 650 26 33; e-mail: sekretariat@gssewarszawa.pl

Zaznaczamy, że nie udzielamy  gwarancji na przedstawiony sprzęt i nie przyjmujemy zwrotów. Możliwość sprawdzenia stanu technicznego podczas odbioru. Odbiór we własnym zakresie.

Sprawę prowadzi Pani Dorota Polanowska  tel. 22 650 15 73, e-mail: kadry@gssewarszawa.pl

Wykaz obecnie wystawionych  składników majątku ruchomego wraz z terminami składania wniosków i informacjami szczegółowymi znajduje się poniżej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW  MAJĄTKU RUCHOMEGO (link)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GSSE w Warszawie
Data utworzenia:2018-11-26
Data publikacji:2018-11-26
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Polanowska
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Bober
Liczba odwiedzin:659